Emosionele Behoeftes en Gedragspatrone

Love-Tank-FullElkeen van ons het ‘n liefdestenk wat d.m.v. emosionele behoeftes volgehou word. Hierdie liefdestenk word nie net deur romantiese liefde gevul nie, maar die breë spektrum van liefde wat in vriendskappe, familie, versorging, werksverhoudinge, aanvaarding, begrip en in intimiteit verkry word.

Wanneer my liefdestenk vol is, voel ek goed oor myself, voeg ek waarde tot my verhoudings en omgewing toe en beleef ek minder vrees vir verwerping en mislukking as wanneer my tenk byna leeg is.

Ons ontgroei nooit basiese emosionele behoeftes nie.  As mens funksioneer ek optimaal wanneer daar na my emosionele behoeftes omgesien word. Dis die dryfkrag, die brandstof agter die meeste van my positiewe en negatiewe gedrag. Daarom is dit tot my voordeel as ek my behoeftes by die naam ken, daarvoor kan vra en sorg dat my liefdestenk vol bly – net soos ek weet watter brandstof my motor benodig en ek ten alle tye moet seker maak die motor het genoeg brandstof.

Gedragsdiagram

Emosionele BehoeftesDié diagram verduidelik die interne prosesse wat lei na positiewe of negatiewe gedrag aan die hand van twee emosionele behoeftes.

Sosiale verhoudings is ‘n basiese behoefte. Hier binne word behoeftes soos aanvaarding, belangstellings, gesprekvoering en respek verkry. Wanneer daar ‘n gebrek aan sosiale verhoudings is, word emosies soos alleenheid en verwerping ervaar. Die denkpatroon wat volg is “daar is iets fout met my” of “ek is seker nie goed genoeg nie” wat weer aanleiding gee tot meer intense emosies van eensaamheid, aliënasie en depressie. Die negatiewe gedrag wat met my interne gevoelens en denkpatrone korrespondeer, is om te onttrek, mense te vermy, ongeskik te wees en selfs verslawende patrone soos aan pornografie en alkoholmisbruik te ontwikkel.

Waardering is nog ‘n basiese behoefte en bring die beste uit ‘n mens uit. Dit laat jou belangrik en waardevol voel en gee aanleiding tot positiewe gedagtes soos “ek word raakgesien” en “wat ek doen maak saak”. Hierdie positiewe stories wat ek myself vertel, intensifiseer gevoelens van gelukkigheid en tevredenheid. Die positiewe gedrag wat volg, smeer af op al my verhoudings en mense vind dit aangenaam om in my geselskap te wees.

Oplossing

Soos met frustrasies, kyk ons vas in die gedrag van mense. Gedrag wat vinnig kan verander afhangende of daar na sekere basiese behoeftes omgesien word, of nie. Twee basiese behoeftes, soos sosiale verhoudings en waardering, wat óf bevredig, óf onbevredig word, kan tot twee uiterse gedragspatrone lei.

Weereens is selfkennis die antwoord tot ‘n vol of leë liefdestenk. As volwassene is dit en bly dit my verantwoordelikheid om te weet wat my huidige behoeftes is en hoe, waar en deur wie dit bevredig kan word. Ek moet die vermoë ontwikkel om dit te kan verwoord en dan die innerlike krag hê om daarvoor te vra/soek, sodat ek nie uit emosionele brandstof hardloop en my “motor” langs die lewenspad gaan staan nie.

Aangehegde behoeftetabel

Laai die Behoeftetabel af en doen dan die volgende self-help oefening. [wpdm_file id=3]

  • Maak ‘n regmerk langs elke behoefte wat op jou van toepassing is.
  • Maak ‘n tweede regmerk as dit ‘n behoefte is wat jy tans ervaar.
  • Maak ‘n lys van mense, plekke en tye waar hierdie behoeftes (die met twee regmerke) bevredig kan word.
  • Deur te vra en tyd te maak om na jou behoeftes om te sien, bly jou liefdestenk vol en funksioneer jy doeltreffend.