Louis

Province: Gauteng
City/Town: Ooste van Pretoria
Name: Louis
Surname: van Wyk
Short description of yourself: Afgetrede skoolhoof na 36 jaar in die onderwys. Was betrokke by Hskool en Lskool-leerlinge. Was ook betrokke by Radio-Kansel se brugberadingspan. Het die kursus van die “ASSOSIASIE VIR BYBELSE BERADING EN OPLEIDING (ABBO)” voltooi, Assessor by die opleiding van beradingstudente by laasgenoemde instansie. Het ook die kursus wat deur PERSPEKTIEF OPLEIDINGSKOLLEGE vir Funksionele Terapeute aangebied word, voltooi.
Specializes in…:

Vakkeuses vir Hskoolleerlinge
Beroepsleiding aan Hskoolleerlinge en volwassenes
Huweliksberading
Kind-ouerverhoudings
Leierskapidentifisering & ontwikkeling
Gedragsterapie by leerlinge en jongmense  

Business Phone Number: 0722881991

Stuck with life's problems? Heal, grow and experience life to the fullest again!