Marietjie

Province: Eastern Cape
City/Town: Grahamstad/ Kenton-on-Sea/Port Alfred
Name: Marietjie
Surname: Bezuidenhout
Short description of yourself: Ek het ongeveer 29 jaar ondervinding as maatskaplike werker – waarvan 23 jaar hospitaal maatskaplike werk was. Ek is getroud met twee volwasse kinders. My man is ’n advokaat in Grahamstad, maar ons woon in Kenton-on-Sea. Ek het 18 maande gelede met my eie privaat praktyk begin – hoofsaaklik in Grahamstad, maar ek sien kliente in Port Alfred, Kenton-on-Sea en Alexandria. Ek is ook betrokke by Stenden Universiteit om die maatskaplike werk studente wat van die Nederland vir praktiese ondervinding na Suid Afrika kom, te mentor en om vir hulle supervisie te gee.
Specializes in…:

GERIATRIESE SORG
GESINSTERAPIE 
ALGEMENE BERADING

Choose a category: ,
Business Phone Number: 083 708 2898; 086 658 6982
Email address: marietjieb57@gmail.com

Stuck with life's problems? Heal, grow and experience life to the fullest again!