Laurinda

Laurinda
Province: Mpumalanga
City/Town: Evander, Trichardt, Secunda, Mpumalanga
Name: Laurinda
Surname: Booyse
Short description of yourself: 1 Kor 2:9 “wat die oog nie sien nie, die ore nie hoor nie en die hart nie weet nie, berei die Here voor vir die wat Hom liefhet”
Specializes in…:

Pastoral Therapy

Child Counselling

Play Therapy

Career Planning Assessments

Business Phone Number: 072 394 7966
  • Laurinda

Stuck with life's problems? Heal, grow and experience life to the fullest again!