Roxanne, Anna

Roxanne, Anna
Province: Gauteng
City/Town: Robertsham en Germiston
Name: Roxanne, Anna
Surname: Bailey
Short description of yourself: My passie berus by die bystand aan leerders met leerprobleme (ADD / ADHD, Asperger Sindroom, Dyslexia en minimale leer of lees vaardigheid moeilikhede, sowel as jou begaafde leerders) en lae selfbeeld, depressie onder leerders, sowel as lae motivering. As Onafhanklike Psigometris belei ek ook leerders in beroepskeuses, deur middel van die gebruik van ekometriese toetsings, so ook standaardiseerde psigometriese toetsings. Leesterapie le my ook na aan die hart met die jonger leerders. ‘n Hardwerkende, saggeaarde, eerlike dame, wat goeie waardes en grootliks die Skepper se riglyne die bes moontlike nastreef. Glo in die goeie van ander en hulle sterkpunte. Sodoende het elke individu die potensiaal om hulle eie talente te bevorder en die beste te wees wie hulle kan wees deur die genade van God, ongeag jou omstandighede. Die grootste uitdaging berus op elke individu – indien hulle die wil en die innerlike sterkte beskik, so ook die besluit neem: dat hy / sy wil.
Specializes in…:

BA (Child Psych) RAU, BA (Psych Honours) UJ,
Certificate in Functional Therapy (PostGraduate) Perspektief Training College -UNISA,
Registered Counsellor CO 0606,
EthnoHealth Care Practitioner PRO08146, SAAP,
Psychometry BA (HONS) (PSYCH) Degree PR 0389129,
Reading Therapist (Read for Africa),
Basic Sign Language

Business Phone Number: 0110247812

Stuck with life's problems? Heal, grow and experience life to the fullest again!