Multi-Level Processing™

Wat is Multi-Level Processing (MLP)™?

MLF_Final2Multi-Level Processing (MLP)™ verwys na die verskillende maniere waarop die onderskeie areas in die brein inligting prosesseer en integreer.  Dit is ‘n geïntegreerde en omvattende brein-liggaam tegniek wat ‘n terapeut toelaat om genesing en transformasie op ‘n dinamiese manier te fasiliteer.

MLP™ help die brein om inligting op so ‘n manier te prosesseer en te integreer dat die eindresultaat ‘n definitiewe en permanente verandering tot gevolg het in:
 • Denke – nuwe perspektiewe op jouself, die lewe, ander en God
 • Gevoelens – vrees, skuld, skaamte en ander negatiewe emosies word ontlont
 • Gedrag – voorspelbare en reaktiewe maniere van coping maak plek vir ‘n nuwe manier van bestaan en optrede
Ander veranderinge wat algemeen is na een of meer sessies van MLP™ is:
 • verminderde angsvlakke
 • verligting van trauma simptome
 • laer fisiese pynvlakke
 • grense in verhoudings
 • kreatiwiteit
 • selfgeldendheid
 • beter selfpersepsie
 • verbetering van prestasie
 • voel meer lewendig as tevore

BrainProcessesOns breine is die hele tyd besig om informasie te prossesseer. Inligting, emosies en sensasies word geprosesseer terwyl ons wakker is sowel as wanneer ons slaap.  Onderskeie areas van die brein prosesseer verskillende dinge.  Daar is basies links-regs sowel as top-down en bottom-up prosessering.

leftrightbrain

Wanneer ons geïntegreerd voel en goed presteer, is daar effektiewe interaksie tussen die linker- en regterbrein en die links-regs prosessering is dus optimaal.  Die linkerbrein beheer die regterkant van die liggaam en omgekeerd.  Ons linkerbrein dink, gebruik taal en los probleme op.  Ons regterbrein is intuïtief, emosioneel en is betrokke by liggaamsfunksies.  Wanneer ons oorweldig voel, kan ons nie reguit dink nie, omdat ons regterbrein oorgeneem het.  Wanneer ons té analities en van ons emosies afgesny is, is ons in die linkerbrein vasgevang.

Top-down prosessering begin by rasionele denke, persepsies en gedissiplineerde gedragskeuses.  Terapeutiese benaderings wat die liggaam en sy sensasies afskeep, fokus hoofsaaklik op die denke (top-down prosessering) en sal gevolglik beperkte resultate behaal.  Top-down prosessering is ‘n baie stadiger, taalgebaseerde analise as die bottom-up oorlewingsprosesseringsvermoë.

Bottom-up prosessering fokus op die fisiese/fisiologiese sensasies soos hulle voortdurend in persepsies, kognisies en besluite ontwikkel.  Bottom-up prosessering is sterker as top-down prosessering in die verandering van ons persepsies van die wêreld. Blywende verandering vind hoofsaaklik plaas deur bottom-up prosessering.

Spiritual Life CoachingHierdie opleiding is geskik vir:
 • Gekwalifiseerde beraders
 • Maatskaplikewerkers
 • Sielkundiges
 • Pastorale hulpverleners
 • Lewens -en besigheidsafrigters
Maatskaplikewerkers verdien 10 CPD punte en Nederduits Gereformeerde Kerk predikante verdien 15 VBO punte.
Ons tydmors waarborg aan jou

Jy sal verbaas wees oor die verskil wat MLP™ aan jou praktyk sal maak.  Indien jy egter wonder of hierdie werkswinkel die moeite werd kan wees, gee ons jou werkswinkelfooi met ‘n aan jou terug as jy dink dit was tydmors.

Werkswinkelfooie en Opleidingsdatums

MLP™ Basiese Opleiding is ‘n 2-dag werkswinkel en die werkswinkelfooi beloop R 4 500.00.

 • 5 – 7 Mar 2018: Alberton
 • 12 – 14 Mar 2018: Okahandja, Namibia
 • 7 – 9 Mei 2018: Kimberley
Wat maak hierdie werkswinkel uniek?

Elke dag bestaan uit teorie, demonstrasies en praktiese sessies.

Jy gaan die volgende leer:

 • Hoe die brein inligting prosesseer.
 • Hoe spieëlneurone ‘n onmisbare rol speel tydens prosessering.
 • Hoe om prosessering te inisieer en transformasie te fasiliteer.
 • Hoe Biolaterale klanke linker- en regterbrein integrasie aanhelp.
 • Hoe om ‘n persoon te help om intense frustrasies en lewenstres te hanteer.
 • Hoe om ‘n persoon te help om die “energieparasiete” in sy/haar lewe te ontdek en daarvan ontslae te raak.
 • Hoe om ‘n persoon te help om negatiewe emosies oor ‘n saak, mense en self te hanteer en daarvan ontslae te raak
 • Hoe teenwoordigheid, aanvoeling en resonansie die kliënt se prosessering verdiep en die kliënt se hulpbron is.
Registrasie en Betaling
MLP Basiese Opleiding Kimberley Alberton Namibia Kimberley Paarl
1. Handleiding   Ja Ja Ja  
2. Twee stelle gesigkaarte   Ja Ja Ja  
3. Aflaai van BioLaterale musiel   Ja Ja Ja  
Kliek op die PayFast knoppie vir veilige betalingsopsie NVT Tot 7 Feb Tot 14 Feb Tot 9 Apr NVT
Early Bird spesiale aanbod R3 750 tot datum soos aangedui   Pay Pay Pay  
Standaard fooie van R4 500 tot 7 dae voor werkswinkeldatum   Pay Pay Pay  
Kliek HIER om die Inskrywingsvorm af te laai.

50% afslag indien jy reeds Brainspotting Fase-1 werkswinkel bygewoon het. Kontak edgaratbrainspottingdotorgdotza vir betaling.


Aanbieders:

Edgar Phillipsedgar

 • Hy is ‘n Imago Professionele Fasiliteerder – 2008.
 • Hy behaal ‘n Nagraadse Diploma in Funksionele Terapie in 2010.
 • Hy is ‘n internasionaal gesertifiseerde EFT praktisyn – 2010.
 • Hy is ook ‘n geregistreerde internasionale Meester Brainspotting Terapeut – 2015.
 • Edgar is tans besig met sy Meestersgraad by die NWU (Potchefstroom Kampus) waar hy verdere navorsing oor MLP™ doen.
 • Sy passie is om mense te help om van die negatiewe gevolge van trauma te genees. 

Dr Bertie Hanekombertie

Hy is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC).  PTC is al meer as 20 jaar besig om pastorale beraders op te lei.  Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal in Christus te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

Stuck with life's problems? Heal, grow and experience life to the fullest again!