MLNP™-Coach Internasionaal-gesertifiseerd

Waarom atlete sportafrigters nodig het …

Wanneer ons na professionele sporthelde soos Usain Bolt, Rodger Federer, Wayde van Niekerk, Chad le Clos, Michael Jordan, ens, kyk, aanvaar ons dit as vanselfsprekend dat hulle almal afrigters gehad het.

Die interessante feit is dat Usain Bolt se afrigter, Glen Mills, nooit enige naelloop gewen het nie – nie eers op hoërskool nie.  Tog is hy die mees gesogte afrigter vir manlike naellopers!

Atlete het afrigters nodig, omdat ‘n afrigter:

 • ‘n passie oor die sportsoort het,
 • tegniese en vaardigheidskennis het,
 • die dinamika van die sportsoort ken,
 • en konstant aanhou om nuwe maniere aan te leer om sy atlete te help.

En mense wat suksesvol wil wees, het lewensafrigters nodig, want lewensafrigters:

 • het ‘n passie vir die lewe,
 • het tegniese en vaardigheidskennis oor hoe om suksesvol te wees,
 • het kennis van die dinamika van die lewe,
 • hou konstant aan om nuwe maniere aan te leer om ander te help.
Mense begin agterkom dat om suksesvol in die lewe te wees, hulle iemand nodig het wat:
 • meer van die lewe en
 • die dinamika van sukses weet,

as wat hulle persoonlik mag weet.

Daar is 3 duidelike soorte Life Coach praktisyns:

 1. Pro-Coach
 2. Part-time Coach
 3. Personal Growth Coach

‘n Pro-Coach maak sy primêre lewe deur afrigting uit.  Die jaarlike omset van ‘n pro-coach vergelyk met dié van ander professionele mense in privaat praktyk.

‘n Part-time Coach is professioneel in die sin dat hy ‘n goeie fooi vir sy dienste vra, maar hy het ‘n ander primêre bron van inkomste wat hom onderhou en hy maak dus nie op coaching staat om aan die lewe te bly nie.

‘n Personal Growth Coach het opleiding in coaching ontvang en weet hoe om te coach, maar hy doen dit nie professioneel nie.  Hulle vaardighede bly waardevolle hulpmiddels vir wat  hulle ookal doen, veral in leierskaprolle, omdat coaching altyd die beste in ‘n ander persoon na vore bring en ooral toegepas kan word waar mense in interaksie is.

Dit is hoekom die MLP™-Coach opleiding so uniek is

Tydens hierdie opleiding word jy blootgestel aan:

 • 4 gestandaardiseerde assesseringskale
 • ‘n menslike funksioneringsmodel
 • die MLP™ fasiliteringsproses 

wat almal deur Perspektief Opleidingskollege se span van professionele MLP™-coaches en terapeute ontwikkel is en nog steeds verder nagevors word.

Dit maak nie saak watter soort coach jy wil word nie, alle kennis wat jy opdoen, alle vaardighede wat jy kry, en alle modelle wat jy leer, kan gebruik word op beide ‘n professionele en persoonlike groei vlak.

Jy word ‘n MLP™-Coach wat toegerus is met 4 gestandaardiseerde assesseringskale:

 • Persoonlike Multisifting Inventaris (PMSI)

Enige sportafrigter weet dat beserings met die afrigtingsprogram sowel as met die eindresultate inmeng en dit verleng.  Gedurende ‘n persoon se daaglike werksprestasie dreineer hoë frustrasie- en stresvlakke jou energie en dit inhibeer kreatiwiteit en effektiwiteit.  Die PMSI help die MLP™-Coach om die emosionele toestand van sy kliënt te leer ken en hy kan dan die nodige aanpassings aan die tempo van die program maak.

 • Value Systems Assessment Scale (VSAS)

95% van alle gedrag is onbewustelik.  Resultate is die gevolg van gedrag wat onbewustelik deur herinneringe , persoonlike waardes, kernoortuigings en behoeftes beïnvloed word.  Die VSAS help jou (en jou kliënt) om hierdie onbewuste gedrag beter te verstaan.
Die bewuswording hiervan is die eerste stap om beter en ander resultate te lewer.

 • Personal Driving Dynamics (PDD)

Onderliggend aan jou werksfunksionering is ‘n stel dryfkragte – jou werkswaardes.  Wanneer hierdie dryfkragte geïnhibeer word, gaan daar ‘n gebrek aan energie, uitstel en ‘n vorm van lusteloosheid intree.  Kennis van hierdie dryfkragte help ‘n persoon om betekenisvolle veranderinge in homself en sy omgewing aan te bring.

 • Success Traits Inventory (STI)

Volgens Richard St John, die skrywer van 8 to be Great, is daar 8 kenmerke wat tot sukses lei.  Die STI sal aan jou kliënt uitwys watter kenmerke nog ontwikkel moet word om sy poging tot sukses te vergroot.

Jy word ‘n MLP™-Coach wat toegerus is met die MLP™ fasiliteringsproses sowel as ‘n Stress Release Technique.
 • MLP™ Fasiliteringsproses

MLP™ is ‘n fasiliteringsproses wat tydens persoonlike gedragsverandering gebruik word.  Bedryfsielkundiges, terapeute, sport performance coaches, en beraders gebruik MLP™ om gedragsverandering op ‘n diep onbewustelike brein-liggaamsvlak teweeg te bring.  As ‘n MLP™-Coach sal jy een van die kragtigste fasiliteringsprosesse tot jou beskikking hê.  Dit skep die kapasiteit in jou kliënt om vinnig van probleme te herstel en in staat te wees om die lewe se uitdagings makliker te hanteer. (KLIEK HIER vir meer inligting oor MLP™).

 • Stress Release Technique

Opgehoopte stres in die liggaam is die werklike skuldige, verantwoordelik vir die meeste kopsere, stywe skouers, rugpyn, spierspasmas, migrains en nog baie ander siektes.  Die Stress Release Technique is ‘n wetenskaplik bewese metode om van opgehoopte stres in die liggaam-brein ontslae te raak.  As ‘n MLP™-Coach kan jy jou kliënt met hierdie tegniek bemagtig om sy eie stres en frustrasie te hanteer.

Jy word ‘n MLP™-Coach wat toegerus is met die volgende funksionerings- en coaching modelle:

 • Funksioneringsmodel

Deur ons unieke funksioneringsmodel te gebruik, maak menslike funksionering sin en is selfs voorspelbaar.  Hierdie model skyn lig op die kliënt se huidige gedrag en wys ook die pad na groei en gewenste doelwitte.

 • Coaching Model

Elke sportafrigter gebruik beide ‘n universele sowel as ‘n pasgemaakte model vir sy atlete.  Ons coaching model help die MLP™-Coach om binne algemene sowel as spesifieke grense met sy kliënt te werk, wat sy kliënt in staat stel om spesifieke, meetbare en haalbare doelwitte te stel.

Na voltooiing word jy ‘n International Certified MLP™-Coach, wat by ICR geregistreer word (KLIEK HIER vir meer inligting oor ICR), asook ‘n geakkrediteerde ekometris by PTC.  Jy is ook toegerus om onmiddellik met jou eie winsgewende praktyk te begin.

Registrasievorm

KLIEK HIER om die vorm af te laai.

Datums en kostes vir 2021

 

Vir meer inligting, kontak ons by adminatfunctionaltherapydotcodotza

Bonus material (R 12 000.00 +)

 • 100 gratis assesserings van ons Assessment Center (waarde = R 7 500.00)
 • 10 e-learning courses van jou keuse van Potential Management (PM) (waarde = R 4 000.00), wat daarop gemik is om jou met jou professionele ontwikkeling te help
 • Addisionele bemarkingsmateriaal om jou te help met “Get, keep and grow clients” (waarde meer as R 1 000.00).  Download chapter 5 here

Die pad vorentoe

Jy het die volgende 3 keuses:
 1. Indien jy in ‘n Life Coach-sertifikaat belangstel, soek die kortste en goedkoopste aanlyn kursus wat aan jou die sertifikaat binne ‘n kwessie van ‘n paar dae sal pos.
 2. Indien jy mense wil help om meer duidelikheid oor hulle doelwitte te kry, hulle help om te besef dat hulle self verantwoordelik is vir enige verandering wat nodig is, dan sal enige Life Coach kursus voldoende wees.
 3. Maar as jy daarin belangstel om ‘n uitsonderlike MLP™-Coach te wees, met gevorderde MLP™ vaardighede en kundigheid, iemand wat eintlik die lewe rondom jou kan beïnvloed, mense kan help genees en groei, hulle kan help om van die laste van die verlede ontslae te raak, om  hulle beperkende oortuigings te verander, om met ou gewoontes te breek en nuwes aan te leer, om hulle vals persepsies te verander en om hulle toekoms te skep … dan is hierdie MLP™-Coach opleiding vir jou bedoel!

Stuck with life's problems? Heal, grow and experience life to the fullest again!